Ubezpieczenie zdrowotne - Abonament medyczny Vision

Prywatne

ubezpieczenie medyczne

Zakres Vision
Prywatna opieka medyczna

ZAKRES UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH VISION

Każdy z abonamentów medycznych posiada inny zakres ubezpieczenia. Dobierz odpowiedni wariant ubezpieczenia zdrowotnego dla siebie.

 

Zakres ubezpieczenia

BASIC

SILVER

GOLD

DIAMOND

INFOLINIA MEDYCZNA 24h (022) 333 77 77

CENTRUM KLIENTA VISION

VISION ASSISTANCE (świadczenia na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania)

Wizyty domowe lekarza


do 1000 PLN na zdarzenie


do 1000 PLN na zdarzenie


do 1000 PLN na zdarzenie


do 1000 PLN na zdarzenie

Opieka pielęgniarska domowa
Transport medyczny
Pomoc psychologa
Dostawa leków

Opieka nad osobami niesamodzielnymi

Organizacja wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego


do 600 PLN na zdarzenie


do 600 PLN na zdarzenie


do 600 PLN na zdarzenie


do 600 PLN na zdarzenie

Rehabilitacja


do 800 PLN na zdarzenie


do 800 PLN na zdarzenie


do 800 PLN na zdarzenie


do 800 PLN na zdarzenie

LECZENIE AMBULATORYJNE
Konsultacje lekarskie

Badania laboratoryjne zlecone przez lekarza

Badania diagnostyczne zlecone przez lekarza

Zabiegi pielęgniarskie
(iniekcje, zmiany opatrunków, zdjęcie szwów)

Założenie i zdjęcie gipsu

Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia raz w roku


rozszerzony

Szczepienie przeciw grypie raz w roku

Wizyty domowe internisty lub pediatry


w ramach VISION Assistance


w ramach VISION Assistance


refundacja na podstawie rachunku


refundacja na podstawie rachunku

Koszty leków


(limit 500PLN)


(limit 700PLN)

Testy alergiczne

Środki pomocnicze

Środki pomocnicze po operacji

Rehabilitacja

Psychoterapia (20 spotkań w roku)

LECZENIE DENTYSTYCZNE
Profilaktyczna kontrola dentystyczna 2 razy w roku

Leczenie zachowawcze

Leczenie paradontozy

Ortodoncja (w przypadku ubezpieczonych do 18 roku życia) do 4.000 PLN w ciągu 4 lat

Zabiegi protetyczne niezwiązane z nieszczęśliwym wypadkiem (obowiązują limity roczne)


25%


50%

Implanty (obowiązują limity roczne)


25%


50%

LECZENIE STACJONARNE
Dzienny zasiłek szpitalny
np. w celu pokrycia dodatkowych kosztów związanych z hospitalizacją, dodatkowej opieki pielęgniarskiej itd.


jako opcja dodatkowa


100 PLN za każdy dzień pobytu w szpitalu (z możliwością podwyższenia)


150 PLN za każdy dzień pobytu w szpitalu (z możliwością podwyższenia)


200 PLN za każdy dzień pobytu w szpitalu (z możliwością podwyższenia)

INFOLINIA MEDYCZNA 24h
(022) 333 77 77

OPCJE DODATKOWE
Best Doctors

Świadczenie szpitalne

Koszty leczenia za granicą

Protetyka w związku z nieszczęśliwym wypadkiem

Medycyna pracy

NWW

Rehabilitacja

Refundacja operacji

Poważne zachorowania

 

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego Vision w każdym wariancie możesz skorzystać z dodatkowych opcji. Są to m.in.:

  • świadczenia medycyny pracy (tylko dla przedsiębiorców i pracodawców),
  • zabiegi protetyczne w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • koszty leczenia za granicą,
  • ochrona w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • zwrot kosztów operacji szpitalnych w ramach wybranej sumy ubezpieczenia
  • rehabilitacja,
  • odszkodowania w razie poważnych zachorowań

Zapoznaj się się z naszą ofertą i wybierz najkorzystniejszy wariant w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Abonament medyczny - Prywatna opieka medyczna i pakiety medyczne dla pracowników :: © iStudio ::